Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Oficiální webové stránky MŠ Doksany

http://www.ms-doksany.cz/

 

Z historie MŠ Doksany

 

       1. září 1950 byla otevřena MŠ v Doksanech. Do MŠ bylo zapsáno celkem 26 dětí. Správou MŠ byl pověřen Vojtěch Herold, řídící učitel tehdy Národní školy v Doksanech. Učitelkou se stala Zdeňka Jelínková. Okresní národní výbor daroval školce 5 000 Kčs na nákup hraček a Jednota v Doksanech věnovala 6 939 Kčs, které byly určeny na nákup houpačky a uspořádání vánoční besídky.
        18. března 1951 se konaly "Hovory o školce". Na této schůzi bylo domluveno požádat Krajský národní výbor v Ústí nad Labem o zavedení celodenní docházky.
        Se zahájením školního roku 1951/52 bylo při MŠ založeno rodičovské sdružení, jehož předsedkyní se stala paní M. Malíková a jednatelkou paní L. Šebová.
        Ve školním roce 1965/66 dal MNV přepažit chodbu skleněnými cihlami za účelem zateplení šatny MŠ.
        Ve školním roce 1967/68 byla vybudována umývárna se 4 umyvadly za finanční podpory MNV. Následující školní rok povolil MNV postavit na školní zahradě chaloupku, kterou pro děti zhotovil pan Mazáček.
        Od 23.8.1971 je v Doksanech v provozu školní kuchyně a jídelna. Ve stejném roce byly zahájeny práce na vybudování splachovacích toalet a zavedení teplé vody.
        K velkým akcím patřila výměna oken a okapů a provedení nové fasády budovy. Tato rekonstrukce probíhala za plného provozu a to ve školním roce 1974/75.
        Jednou z posledních stavebních činností byla výstavba kotelny pro ústřední topení a rozvod ústředního topení, zahájená ve školním roce 1982/83. V prosinci 1984 je instalace ústředního topení dokončena.
        V červnu 1989 proběhly oslavy ke 100. výročí založení školy.
        Ve školním roce 1995/96 převzala školka školní družinu se 12 žáky. Tato praxe fungovala až do roku 2003, kdy byla ZŠ pro nedostatek dětí uzavřena.
        V MŠ probíhaly pravidelně některé akce jako oslavy Mezinárodního dne dětí, vánoční besídka, výlety do Zoo Ústí nad Labem, poznávání památek a přírody v našem okolí.
        Ve školce bylo ve sledovaném období 1951 - 1999 zapsáno nejvíce dětí v 70. a 80. letech, kdy se jejich počet pohyboval kolem 30 - 35, ve školním roce 1957/1958 navštěvovalo školku nejméně dětí a to celkem 14.

 

Informace čerpány ze školní kroniky MŠ Doksany 1951 - 1999