Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

více na Facebook

Akce školky ve školním roce 2013/2014

Vánoční besídka

V předvánočním čase proběhla v mateřské škole již tradiční vánoční besídka spojená s vánoční dílničkou a vánočním koncertem.

Děti si pro rodiče nacvičily pásmo čertovských tanečků, vánočních básniček a zpěv koled. Po úspěšném představení následovala vánoční dílnička. Děti společně s rodiči zdobili napečené perníčky, vyráběli vánoční hvězdu, kreslili kapříky. Během vánoční dílničky se všichni občerstvili napečeným vánočním cukrovím s čajem a kávou.

Na závěr následoval vánoční koncert na školní zahradě. Známé krásné koledy nám hrál Podřipský žesťový kvintent pod vedením Pavla Šourka. Všichni jsme si pod naším vánočním stromečkem společně zazpívali. Celé odpoledne se moc povedlo.

Foto z této akce nejdete zde...

Rozsvěcení vánočního stromečku

Již druhým rokem pořádá naše mateřská škola průvod malých čertíků. Děti jsou převlečeny za čertíky, masky jim vyrábí jejich rodiče.

Ve večerních hodinách jsme vyšli (čertíci, rodiče, prarodiče…) od mateřské školy obcí Doksany, směrem k Obecnímu úřadu Doksany. Tam už na nás čekali nedočkaví občané obce. Děti všem zpívaly vánoční koledy. Po vánočním projevu pana starosty následovalo bohaté občerstvení pro všechny a nadílka pro děti.

Foto z této akce nejdete zde...

Přišli čerti

5. prosince 2013 Mateřskou školu Doksany navštívili Mikuláš, čerti a andělé. Děti od nich dostaly bohatou nadílku, kterou si odnesly domů. Společně i jednotlivě zazpívaly písničky nebo zarecitovaly básničky se zimní nebo čertovskou tematikou. Dopoledne v mateřské škole se velmi zdařilo.

Foto z této akce nejdete zde...

Předplavecký výcvik ve školním roce 2013/2014

Od listopadu 2013 do ledna 2014 se naše děti účastnily dalšího předplaveckého výcviku. Předplavecký výcvik se uskutečnil na Plaveckém bazéně v Roudnici nad Labem. Děti absolvovaly 8 lekcí. Během výcviku se děti  seznamovaly s vodou, plavaly v malém a velkém plaveckém bazénu, chodily do sauny. Největší potěšení a úspěch pro nás pedagogy a rodiče byl, že se z 15 přihlášených dětí naučilo 10 dětí samostatně plavat.

Začínáme školní rok 2013/2014

2. 9. 2013 byl v Mateřské škole Doksany zahájen nový školní rok 2013/2014. Do mateřské školy bylo přijato 6 zapsaných dětí z Doksan a z Nových Dvorů, 6 dětí odešlo do prvních tříd základních škol v Brozanech a v Roudnici nad Labem. Mateřskou školu od 2. 9. 2013 navštěvuje 25 dětí.

Během letních prázdnin se díky panu starostovi Jaroslavu Vaníčkovi a zastupitelům obce Doksany vybudovala nová střecha a výdejna pro školní stravování. Touto cestou všem mnohokrát děkujeme.  Díky aktivitě pedagogů, provozních zaměstnanců školy a sponzorských darů, které byly mateřské škole věnovány od rodičů, se během prázdnin vymalovala ložnice pro děti, třída pro děti, byly nakoupeny povlečení včetně nových prostěradel, našity kapsáře na pyžama, nakoupeny hračky a didaktické pomůcky pro děti.

Rodiče všech dětí byli na školní schůzce seznámeni o připravovaných akcí na školní rok 2013/2014.

 • Podzim – soutěž : „O výrobu nejkrásnějšího jablka“ (zúčastní se rodiče a děti).
 • Zima – průvod čertů, besídka, dílnička, vánoční koncert na školní zahradě.
 • Jaro – karneval, velikonoční dílnička, besídka, přivítání jara v háji v Dobříni, divadlo v Praze.
 • Léto – výlety, ozdravný pobyt pro děti a rodiče v Chorvatsku – Pakoštane.

Během školního roku mají děti možnost výuky anglického jazyka.

Foto "Začínáme školní rok" zde...

 

Akce školky ve školním roce 2012/2013

Vánoční besídka

V mateřské škole se předposlední týden provozu MŠ uskutečnila další společná akce pro děti, rodiče a prarodiče školy. Ve středu 12. 12. 2012 jsme prožily kouzelnou atmosféru Vánoc. Naše šikovné děti si pro své obecenstvo připravily kouzelný program. Nejprve zazpívaly české koledy a po dětském vystoupení následovala vánoční dílnička. Děti si vyráběly vánoční přáníčka, ozdoby na vánoční stromeček, vánočního kapříka a obdobné výrobky spojené s vánoční tématikou. Třešničkou na dortu bylo vystoupení na školní zahradě Podřipského žesťového kvintetu pod vedením pana Pavla Šourka. Děti si společně s orchestrem zazpívaly koledy.  Vystoupení bylo nádherné a jako odměna pro nás, doksaňáky, byla závěrečná řeč kapelníka: "Byli jste nejlepší publikum, kterému jsme letos hráli". Věříme, že se tako akce bude každoročně opakovat a stane se pro naše Doksany tradicí.

Foto z této akce nejdete zde...

Čertí průvod

V sobotu 8. 12. 2012 se uskutečnil průvod malých doksanských čertů. Čertíci se sešli před budovou mateřské školy Doksany a společně vyšli na připravený průvod obcí Doksany. V ulicích na nás čekali obyvatelé obce, kteří nás podporovali. Průvod byl ukončen před Obecním úřadem Doksany. Naši malí čertíci zatančili pekelné tance a zazpívali písničky s čertovskou tématikou před rozsvíceným vánočním stromečkem v obci. Čertíci získali velký obdiv a aplaus od obyvatelů Doksan. Odměnou za průvod a vystoupení byl sladký balíček od Mikuláše. Akce se moc vydařila.

Velké poděkování patří rodičům, kteří četníkům připravili masky a akci pojali velice zodpovědně.

Předplavecký výcvik

Od začátku nového školního roku 2012/2013 do konce listopadu se pro naše děti uskutečnil předplavecký výcvik na bazéně v Roudnici nad Labem. Na bazén jsme dojížděly každý pátek od mateřské školy.

Děti se účastnily deseti lekcí výcviku. Naučily se nebát vody, hrám ve vodě, základům splývání, skákání do vody, plavat prsa, kraula, znak a ostatní plavecké způsoby.

Na závěr děti dostaly "Mokré vysvědčení", kde bylo zhodnoceno jejich dvouměsíční snažení. Nám i dětem se výcvik velice libil.

Foto z této akce nejdete zde...

 

Akce školky ve školním roce 2011/2012

Rozloučení se školním rokem 2011/2012

Ve středu 20. 6. 2012 proběhlo na školní zahradě Mateřské školy Doksany rozloučení se školním rokem 2011/2012. Pozváni byli naše děti, jejich rodiče, prarodiče, sourozenci a všichni občané Doksan. Program akce byl následující:

 • Zábavné soutěže pro děti.

 • Opékání vuřtů.

 • Vystoupení  litoměřické dámské country kapely „Od plotny skok“.

 • Káva, nealkoholické nápoje a sladké pečené dezerty od paní Věry Burešové z obce.

Na rozloučení se přišel podívat a pozdravit všechny zúčastněné pan starosta obce Doksany Jaroslav Vaníček.

Velké poděkování patří panu Václavu Povovi za přípravu programu.

Všem děkujeme za účast a těšíme se na další akci pořádanou Mateřskou školou Doksany za spolupráce s Obecním úřadem Doksany.

Foto z této akce nejdete zde...

Ozdravný pobyt v Itálii

Prvního června 2012 jsme vyrazili na první společnou desetidenní akci s dětmi, rodiči, panem místostarostou Járou Joskou a některými obyvateli z Doksan do Bibione v Itálii.Díky profesionálním šoférům autobusu jsme v naprostém pořádku v sobotu ráno dorazili do Bibione. V dopoledních hodinách jsme již všichni byli ubytováni v krásných prostorných apartmánech v centu města Bibione asi 200 metrů od Jaderského moře. Hned po ubytování jsme šli vyzkoušet moře. Nádhera. Prostorné pláže, klid, pohoda. Moře bylo čisté a teplé. Ve večerních hodinách jsme poznávali italské hospůdky s italskou kuchyní.

Našim dětem se celý pobyt moc líbil. Každý den měly připravený kulturní program:

 • Malování triček s mořskými motivy (děti tričko nosily celý týden).
 • Soutěže v kreslení křídami u bazénu v areálu našich apartmánů.
 • Společné vycházky po městě Bibione.
 • Hry na pláži (stavění hradů z písku, hledání mušliček, skákání přes vlny, poznávání italské kultury…).
 • Maškarní ples u bazénu (byl tak úspěšný, že si ho natáčeli i zahraniční turisté).
 • Vypouštění lampionů štěstí (děti si na lampion nakreslily, co si přejí a rodiče napsali svá tajná přání). Tato akce byla dost velkým adrenalinovým zážitkem pro děti i dospělé.
 • Hledání pirátského pokladu.

Než jsme se nadáli, byl náš ozdravný pobyt u konce. V sobotu večer jsme nastoupilido autobusu a odjeli směr Doksany.

Příští školní rok pro velký úspěchurčitě podobnou akci zopakujeme, ale asi jiným dopravním prostředkem.

A na závěr chceme poděkovat zastupitelům Obecního úřadu Doksany v čele s panem starostou Jaroslavem Vaníčkemza finanční příspěvek na ozdravný pobyt pro děti. Na pobyt byly zakoupeny výtvarné a jiné pomůcky.

Foto z této akce nejdete zde...

Pálení čarodějnic

Na školní zahradě se konala další atraktivní akce pro děti z Mateřské školy Doksany a jejich sourozence „Pálení čarodějnic“. Akce se uskutečnila 26. 4. 2012 v dopoledních hodinách. Slavnostní zahájení bylo v 9:00 hodin, kdy si děti připily dětským šampaňským. Akci zahájil místostarosta obce Jaroslav Joska a pedagogičtí pracovníci školy. Po slavnostním zahájení následovalo opékání vuřtů. O plápolající oheň se vzorně postaral pan Václav Pova, který celou dobu vše bezpečně strážil. Děti si slunečné dopoledne velmi užily, skákaly na skákacím hradu, hrály si na zahradě školy, pochutnaly si na vuřtech, na sladkostech, upálily čarodějnici, kterou společně předešlý den vyrobily z papíru. 

Velké poděkování za sponzorské dary na akci pro děti patří vedení Obecního úřadu Doksany, panu Leošovi Dvořáčkovi a paní Petře Černé.

Do konce školního roku nás ještě čekají tyto akce pro děti:

 • Ozdravný pobyt pro děti do Itálie.
 • Školní výlet pro děti Mateřské školy Doksany do ZOO.
 • Závěrečný večírek – rozloučení se školním rokem 2011/2012 na zahradě MŠ. Akce bude nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, prarodiče a celé příbuzenstvo.

Foto z této akce nejdete zde...

Velikonoční dílnička

Dne 4. 4. 2012 se v naší mateřské škole konala velikonoční dílnička. Na úvod děti zazpívaly a zarecitovaly rodičům, prarodičům, sourozencům písničky a básničky s jarní tématikou.

Po ukončení vystoupení dětí následovala velikonoční dílnička. Děti vyráběly velikonočního beránka z papíru, barvily vyfouklá vajíčka, vybarvovaly na špejli vyrobená kuřátka, slepičky a kohoutky a zdobily napečené perníčky (poděkování patří paní Ivaně Housové, která perníčky krásně napekla). Se vším dětem pomáhali členové jejich rodin.

Velkou radost všem přítomným udělal pan starosta Jaroslav Vaníček s paní Věrou Burešovou, kteří přišli děti povzbudit v jejich práci a přinesli jim velikonoční nadílku.

Závěrem si děti domů odnesly osení a v něm velikonoční výrobky.

Foto z této akce nejdete zde...

Karneval pro děti

Dne 22. 2. 2012 proběhl karneval pro děti z MŠ Doksany, který se konal v restauraci „POD ZÁMKEM“. Karneval byl zahájen přehlídkou masek. Pak následovaly zábavné soutěže pro všechny děti, které za účast dostaly sladkou odměnu. Završením karnevalového veselí byl slavnostní oběd. Celou akci doprovázel svou hudbou DJ S.T.A.N.L.Y. z Litoměřic.

Akci pro děti uspořádali zaměstnanci MŠ Doksany, prostory restaurace zapůjčil pan místostarosta  J. Joska a poděkování patří také OÚ Doksany za finanční příspěvek na obědy a sladkosti.

Foto z této akce nejdete zde...