Obec Doksany

Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2005 kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích v obci Doksany .

Obec Doksany  
 
 
Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2005,
 
kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích             v obci Doksany .
 
Zastupitelstvo obce Doksany se na svém zasedání dne 15.4.2005 usneslo vydat v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona    č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
 
Č l á n e k   1
Úvodní ustanovení
1/         Do samostatné působnosti obce Doksany patří spravování záležitostí,
které jsou v zájmu obce a jejích občanů včetně ochrany veřejného pořádku.
            Jednou z oblastí narušování místních záležitostí veřejného pořádku v obci Doksany je volný a nekontrolovaný pohyb psů na veřejných prostranstvích a znečišťování těchto míst psími exkrementy, dále ohrožování bezpečnosti a zdraví občanů těmito psy, což je považováno za nežádoucí stav.
 
2/         Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky (dále vyhláška) se rozumí všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení a sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru ( prostranství po obou stranách silnice II/608 a místní komunikace tzv. nová ulice)
 
Č l á n e k   2
Závaznost vyhlášky
 
            Tato vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které jsou vlastníky psa nebo další osoby, kterým pes byl svěřen (dále chovatel), mající na území města/obce trvalé bydliště nebo se        na území města/ obce zdržují.
 
Č l á n e k 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
 
1/         Chovatel je povinen učinit opatření nezbytná k zamezení úniku psa na veřejná prostranství.
 
2/         Chovatel je povinen zamezit volnému pohybu psa na plochách veřejné zeleně, květinové výsadby, parcích, hřbitově, v místech určených k rekreaci nebo turistice jeho vedením na vodítku ( parčík před rod.domky).
 
 
3/         Zakázán je vstup se psy na dětská hřiště, pískoviště, do budovy obecního úřadu a dalších prostor a zařízení, jejichž vlastník, nájemce nebo provozovatel ke vstupu nedá souhlas (školy).
4/         Na veřejných prostranstvích, kde dochází k většímu soustředění lidí je povinen chovatel vést psa   na vodítku a opatřeného náhubkem ( před budovou OÚ a obchodu).
 
5/         Chovatel je dále povinen opatřit psa náhubkem a řádně zabezpečit proti úniku              v případech nutného opuštění zvířete z důvodu zajišťování osobních záležitostí a před vstupem na hromadné akce ( na OÚ, do obchodu, na poštu, do školy) .
 
6/         Povinností chovatele je kontrolovat pohyb psa, aby nedošlo k ublížení na zdraví            z nedbalosti, způsobení hmotné škody jiné osobě, k obtěžování jiné osoby, nebo jiného zvířete, k zavinění dopravní nehody.
 
7/         Opatřit psa náhubkem je povinností vždy v případě, že se jedná o agresivního a špatně ovladatelného psa.
 
8/       Chovatel je povinen opatřit psa při pohybu na veřejném prostranství evidenční známkou, která je vydána Obecním úřadem Doksany po zaplacení místního poplatku ze psů dle příslušné obecně závazné vyhlášky.
 
9/         V případě, že pes znečistí veřejné prostranství exkrementy, je povinen chovatel tyto bezprostředně odstranit.
 
 
 
Č l á n e k   4
Sankce
 
            Porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno a řešeno jako přestupek podle zvláštního zákona1).
 
 
 
Č l á n e k 5
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
 
 
--------------
1) § 46 odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 
............................................                                                ..................................................
             místostarosta                                                                                  starosta
 
 
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Datum sejmutí: 30. 4. 2005

Obecní úřad

Svátek

Svátek má Zina

Zítra má svátek Ondřej

Czech Point

CzechPoint

Rychlý kontakt

​ +420 416 861 111

​ info@obec-doksany.cz

ID btfaqtg

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Virtuální prohlíka

Virtuální prohlídka Doksan
(klikněte na obrázek)

virtuální prohlídka

Počasí

dnes, úterý 29. 11. 2022
slabý déšť 4 °C 2 °C
středa 30. 11. déšť 6/3 °C
čtvrtek 1. 12. oblačno 5/1 °C
pátek 2. 12. sněžení 4/1 °C

KRIZOVÉ SITUACE

Tísňové linky:

Hasiči 150

Zdrav. záchra. služba 155

Policie 158

Městská policie Terezín           (7-19 hod.)  772 000 156 

https://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/

https://www.kr-ustecky.cz/krizove-situace/ms-272331/p1=272331

https://www.roudnicenl.cz/ samosprava/krizove-situace