Aktuální počasí

Počasí dnes:

2. 12. 2020

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Svátek

Svátek má Blanka

Zítra má svátek Svatoslav

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

pe 

D

ějiny Doksan, které jsou doloženy nejprve vyprávěcími a později i písemnými prameny, jsou spojovány především s dějinami zdejšího kláštera premonstrátek, který byl založen okolo poloviny 12. století. Pro akt založení kláštera se nedochovala žádná listina. O založení vyprávějí pouze kroniky. Například Vincentiova, či Jarlochova. A to tak, že v nekrologu k úmrtí krále Vladislava I. jsou vypočítávány jeho zakladatelské činy. První konkrétní zmínka o doksanském klášteru pochází z let 1174 – 1179 a pak je učiněna v listině papeže Clementa III. z 12. 10. 1188. Konkrétní zmínka o vsi Doksany je v listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1226, kterou zdejšímu klášteru potvrzuje majetek a dřívější darování jeho předchůdců. Osudy vsi byly trvale spojeny s osudy kláštera. Za husitských válek byl klášter v roce 1421 poničen. Pozemkový majetek a důchody kláštera pak využíval husitský hejtman Hynek z Valdštejna. Klášterní statky nakonec prodával a zastavoval sám král Zikmund. Další nepříznivé období přišlo se stavovským povstáním a následnou třicetiletou válkou. Druhá polovina 17. století přinesla konsolidaci poměrů a hospodářský vzestup. Ale reformy císaře Josefa II. se dotkly i doksanského kláštera, který byl v roce 1782 zrušen. Majetek bývalého kláštera byl spravován Náboženským fondem. V roce 1790 získala areál kláštera Terezie Kinská, vdova po Ondřejovi Poniatowském, bratrovi polského krále. Ta začala s přestavbou bývalé prelatury na zámek. V roce 1797 koupil doksanské panství Jakub Wiemmer. Ale v roce 1804 je prodal Janu Antonínu Lexovi z Aehrenthalu. Lexové pak drželi doksanské panství až do konce patrimoniální správy, kterou v roce 1850 nahradila správa státní zřízením okresních a obecních úřadů. Lexové po té měli ve vlastnictví velkostatek a zámek.

pe

Po roce 1945 vzniklo v Doksanech razítko, které krom opisu obsahovalo vyobrazení kvádrované zdi se třemi kvádrovanými věžemi se stanovými střechami zakončenými makovicemi, krajní věže mají okno, prostřední bránu. Inspirace pro tento motiv v úředním razítku je zjevná a nepochybně má vztah ke klášteru a k jeho pozorovatelné siluetě, ve které dominují tři věže.

Z

nak obce je dán popisem: V  modrém štítě vyrůstá z vlnité paty stříbrná kvádrovaná zeď se třemi věžemi. Každá věž s černým obloukovým oknem, červenou cibulovou střechou se zlatou makovicí, nad prostřední koruna a nad krajními lilie, vše zlaté.

Inspirací pro znak se stal obraz z historického razítka. Doplněna byla vlnitá pata symbolizující řeku Ohři. Lilie na věžemi a modrý štít ukazují k premonstrátskému řádu, k němuž doksanské řeholnice patřily. Koruna má vztah k českým panovníkům jako zakladatelům kláštera a k významu instituce určené především pro dívky z královské rodiny a z vysokých šlechtických rodů.

V

lajka obce má podobu odpovídající popisu: List tvoří v žerďové polovině dva svislé pruhy, modrý a červený, v poměru 1 : 5 a ve vlající polovině sedm střídavě modrých a bílých vodorovných pruhů. K modrému žerďovému pruhu přiléhá v červeném pruhu žerďové půlkruhové pole s korunou, provázenou nahoře a dole lilií, vše žluté.

Lilie a koruna mezi nimi opakuji stejné figury nad střechami věží, jejichž barva je obsažena v červeném pruhu. Modré vodorovné pruhy mají barvu štítu, bílé jsou i počtem inspirovány věžemi. Celé modré žerďové pole vytváří svým tvarem představu velkého písmene „D“, které je počátečním písmenem názvu obce.